Odhad ceny nemovitosti

    Chci odhad ceny: (vyžadováno)

    Zvažuji prodej nemovitosti

    Upozornění: Odhad ceny nemovitosti vám poskytne rámcový přehled, může však obsahovat nepřesnosti. Co možná nejpřesnější odhad nemovitosti je možné zajistit po prohlídce nemovitosti makléřem, na základě které můžeme lépe posoudit její přednosti či případné nedostatky a zároveň její tržní potenciál. Vyhotovujeme rovněž posouzení obvyklé hodnoty nemovitostí pro účely dědického řízení, vypořádání při rozvodu či jiném vypořádání.

    Cena odhadů:  500,- Kč - 3.000,- Kč (podle druhu nemovitosti, vynaloženém čase a délky cesty).

    Odhad tržní ceny při prodeji nemovitosti přes naši realitní kancelář je zdarma.